UF Valor Actual

$33,152.68

DOLAR Valor Actual

$927.53

EURO Valor Actual

$966.88

UTM Valor Actual

$58,248.00

IPC Valor Actual

%1.20

IVP Valor Actual

$33,618.99

IMACEC Valor Actual

%6.40

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87