UF Valor Actual

$29,757.64

DOLAR Valor Actual

$758.53

EURO Valor Actual

$901.83

UTM Valor Actual

$52,161.00

IPC Valor Actual

%0.10

IVP Valor Actual

$30,966.58

IMACEC Valor Actual

%18.10

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87