UF Valor Actual

$37,182.73

DOLAR Valor Actual

$957.03

EURO Valor Actual

$1,026.86

UTM Valor Actual

$65,182.00

IPC Valor Actual

%0.40

IVP Valor Actual

$38,525.06

IMACEC Valor Actual

%4.50

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87