UF Valor Actual

$29,050.42

DOLAR Valor Actual

$755.34

EURO Valor Actual

$913.68

UTM Valor Actual

$51,029.00

IPC Valor Actual

%0.70

IVP Valor Actual

$30,166.44

IMACEC Valor Actual

%-1.20

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87