UF Valor Actual

$31,116.53

DOLAR Valor Actual

$820.60

EURO Valor Actual

$929.54

UTM Valor Actual

$54,442.00

IPC Valor Actual

%0.80

IVP Valor Actual

$31,904.92

IMACEC Valor Actual

%14.30

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87