UF Valor Actual

$34,834.95

DOLAR Valor Actual

$885.77

EURO Valor Actual

$930.24

UTM Valor Actual

$61,157.00

IPC Valor Actual

%0.50

IVP Valor Actual

$35,628.56

IMACEC Valor Actual

%-1.20

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87