UF Valor Actual

$36,563.87

DOLAR Valor Actual

$867.86

EURO Valor Actual

$952.44

UTM Valor Actual

$63,960.00

IPC Valor Actual

%0.40

IVP Valor Actual

$37,924.70

IMACEC Valor Actual

%0.00

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87