UF Valor Actual

$28,274.85

DOLAR Valor Actual

$784.25

EURO Valor Actual

$871.10

UTM Valor Actual

$49,623.00

IPC Valor Actual

%0.10

IVP Valor Actual

$29,374.89

IMACEC Valor Actual

%-3.40

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87