UF Valor Actual

$28,065.35

DOLAR Valor Actual

$713.23

EURO Valor Actual

$793.54

UTM Valor Actual

$49,229.00

IPC Valor Actual

%0.00

IVP Valor Actual

$29,248.16

IMACEC Valor Actual

%3.70

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87