UF Valor Actual

$29,443.16

DOLAR Valor Actual

$701.98

EURO Valor Actual

$840.59

UTM Valor Actual

$51,592.00

IPC Valor Actual

%0.40

IVP Valor Actual

$30,601.85

IMACEC Valor Actual

%-2.20

DOLAR ACUERDO Valor Actual

$758.87